Βιοτεχνολογία

 

Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί

 • http://www.ncbe.rdg.ac.uk/
  Η ιστοσελίδα του Βρετανικού Κέντρου για την Εκπαίδευση σε Θέματα Βιοτεχνολογίας - National Centre for Biotechnology Education - με πληροφορίες για προσφερόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα, γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, οργανισμούς που ασχολούνται με σχετικά θέματα και θέματα ασφάλειας καθώς και σχετικό εκπαιδευτικό υλικό.

 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
  Το Κέντρο Πληροφοριών σε Θέματα Βιοτεχνολογίας των ΗΠΑ -National Centre for Biotechnology Information- που προσφέρει χρήσιμο υλικό (βάσεις δεδομένων, βιβλιογραφία, software) και άλλες ενδιαφέρουσες διευθύνσεις.

 • http://www.europa.eu.int/comm/biotechnology/index.html
  Η ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής ένωσης για τη Βιοτεχνολογία, απ' όπου είναι δυνατή η πληροφόρηση για σχετικά θέματα όπως η ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Αξίζει επίσης και η επίσκεψη στην αντίστοιχη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής ένωσης για το περιβάλλον.

 • http://www.efbweb.org/
  Η ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τη Βιοτεχνολογία - European Federation of Biotechnology

 • http://www.accessexcellence.org/
  Ιστοσελίδα αφιερωμένη σε διάφορες επιστήμες, όπως η Βιοτεχνολογία, που περιλαμβάνει τα βασικά σημεία στην πορεία της, τους πρωτεργάτες και ενδιαφέρουσες ιστορίες, πληροφορίες για εκπαίδευση και επαγγελματική σταδιοδρομία στο χώρο, διευθύνσεις για θέματα Βιοηθικής και χρήσιμες βιβλιοθήκες γραφικών

 • http://www.cato.com/biotech
  Ιστοσελίδα με διευθύνσεις για προϊόντα, πηγές πληροφοριών, εκδόσεις, software προσφερόμενες θέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, συνέδρια και οργανισμούς που αφορούν στη Βιοτεχνολογία

 • http://www.bio-link.org
  Ιστοσελίδα για βιοτεχνολογικά θέματα που περιλαμβάνει ηλεκτρονικές αγγελίες για προσφερόμενες θέσεις και σχετικές διευθύνσεις

 • http://www.bioethics.org.uk/bioethics.htm
  Ιστοσελίδα μη κερδοσκοπικού Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη βιοηθική, με έδρα στο Εδιμβούργο, όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται κατάλογος διευθύνσεων με φορείς που ασχολούνται με σχετικά ζητήματα

 • http://www.bioethics.org.gr/
  Παρατίθενται οι απόψεις του Κέντρου Βιοϊατρικής Ηθικής & Δεοντολογίας που λειτουργεί στην Ελλάδα με έδρα στο Βύρωνα, και προβάλλονται οι σχετικές θέσεις της Εκκλησίας

 • http://fundamentalbiology.arc.nasa.gov
  Ιστοσελίδα της NASA με πληροφορίες για τα πρωτοποριακά ερευνητικά προγράμματα που αφορούν στη συμπεριφορά βιολογικών συστημάτων και την ανάπτυξη βιοδιεργασιών στις συνθήκες που επικρατούν στο διάστημα.

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

 • http://www.bat.uoi.gr/index.php . Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης της Βιολογίας, τη θεραπεία γενικότερα των επιστημών ζωής στο περιγραφικό, κυτταρικό και μοριακό επίπεδο, παρέχοντας γνώση και καλλιεργώντας τη βασική, εφαρμοσμένη και τεχνολογική έρευνα.

 • http://www.aua.gr/gr/site_map.html
  Η ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου που δραστηριοποιείται κυρίως στο χώρο της Βιοτεχνολογίας φυτών

 • http://www.wau.nl/uk/organisation
  Η ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Wageningen στην Ολλανδία, που είναι ένα από τα γνωστότερα Πανεπιστήμια της Ευρώπης, με Τμήματα (π.χ. Agrotechnology and Food Sciences Department, Food & Bioprocess Engineering Department) που ασχολούνται με βιοτεχνολογικά θέματα

 • http://mcb.harvard.edu/BioLinks.html
  Η ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Harvard των ΗΠΑ για βιολογικά θέματα με βάσεις δεδομένων, software, ηλεκτρονικές αγγελίες για προσφερόμενες θέσεις και άλλες ενδιαφέρουσες διευθύνσεις

 • http://web.mit.edu/esgbio/www/7001main.html
  Η ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου ΜΙΤ των ΗΠΑ που περιλαμβάνει θέματα, όπως η ενζυμική κινητική και το ανασυνδυασμένο DNA και περιέχει προβλήματα, ερωτήσεις και σχετική ηλεκτρονική δοκιμασία - test

 • http://www.biotech.iastate.edu
  Η ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Iowa των ΗΠΑ με μεγάλο αριθμό πηγών σε θέματα Βιοτεχνολογίας - Εκπαίδευση, Βιομηχανία, Έρευνα, Βιοηθική - καθώς και πληροφορίες για συνέδρια, συναντήσεις, σπουδές, workshops

 • http://www.biology.arizona.edu/biochemistry/problem_sets/energy_enzymes_catalysis/01.html
  Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου της Arizona με εκπαιδευτικό υλικό για τη λειτουργία και την κινητική συμπεριφορά των ενζύμων και σχετική ηλεκτρονική δοκιμασία - test

 • http://ull.chemistry.uakron.edu/genobc/
  Η ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Akron των ΗΠΑ που περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό για πολλές επιστημονικές περιοχές μεταξύ των οποίων η λειτουργία και η ρύθμιση της δράσης των ενζύμων, ενώ η ανακεφαλαίωση επιτυγχάνεται με σχετική ηλεκτρονική δοκιμασία - test

 • http://www.dnalc.org/resources/BiologyAnimationLibrary.htm
  Η ιστοσελίδα Ιδιωτικού Κέντρου Εκπαίδευσης - Dolan DNA Learning Center's - με πολύ ενδιαφέρον εκπαιδευτικό υλικό για τις τεχνικές του DANN, που βρίσκονται υπό μορφή ταινιών

 • http://hugroup.cems.umn.edu/Resources/other_progs.htm
  Εκπαιδευτικά Προγράμματα προσφερόμενα από Πανεπιστήμια των ΗΠΑ

 • http://aab-edu.net/en
  AAB Ινστιτούτο του Κοσσυφοπεδίου

Βιοτεχνολογικές Εταιρείες

 • http://www.novozymes.com/
  Η ιστοσελίδα της εταιρείας Novozymes, που εδρεύει στη Δανία και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες παραγωγής ενζύμων στον κόσμο

 • http://www.genencor.com
  Η ιστοσελίδα της εταιρείας Genencor, που εδρεύει στις ΗΠΑ και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες βιοτεχνολογίας στον κόσμο

 • http://www.vioryl.gr
  Ιστοσελίδα της ΒΙΟΡΥΛ, της μεγαλύτερης ελληνικής εταιρείας με εμπορική και ερευνητική δραστηριότητα στο χώρο της Βιοτεχνολογίας, που έχει έδρα στις Αφίδνες της Αττικής

 • http://www.newmbr.ch
  Ιστοσελίδα της εταιρείας New MBR που είναι μία από τις μεγαλύτερες στην κατασκευή συστημάτων βιοαντιδραστήρων

 • http://www.nbsc.com/
  Ιστοσελίδα της εταιρείας New Brunswick Scientific που είναι μία από τις μεγαλύτερες στην κατασκευή συστημάτων βιοαντιδραστήρων με πληροφορίες για τα προϊόντα καθώς και για προσφερόμενες θέσεις

 • http://www.sartorius-bbi-systems.com
  Ιστοσελίδα της εταιρείας B. Brown Biotech που είναι μία από τις μεγαλύτερες στην κατασκευή συστημάτων βιοτεχνολογικών διεργασιών

 • http://www.bio.org/index.asp?stay=yes
  Ιστοσελίδα του Οργανισμού βιοτεχνολογικών εταιρειών - Biotechnology Industry Organization - με πληροφορίες σε θέματα Βιοτεχνολογίας φυτών και ζώων όπως Βιοηθική, διαγονιδιακά και κλωνοποιημένα ζώα, παραγωγή προϊόντων από φυτικά κύτταρα

 

Πληροφορίες για τους μικροοργανισμούς

 • http://www.dsmz.de
  Η ιστοσελίδα του Γερμανικού Κέντρου συλλογής και διάθεσης Μικροοργανισμών - Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen, German Collection of Microorganisms and Cell Cultures - με πολλές πληροφορίες για τα διαθέσιμα στελέχη και τον τρόπο ανάπτυξής τους

 • http://www.atcc.org
  Η ιστοσελίδα του Aμερικανικού Κέντρου συλλογής και διάθεσης Μικροοργανισμών - American Type Culture Collection - με πληροφορίες για τα διαθέσιμα στελέχη

 • http://www.microbes.info
  Ιστοσελίδα με πληροφορίες για την εφαρμογή μικροοργανισμών σε Περιβάλλον, Τρόφιμα, Βιομηχανία, Ιατρική που αφορούν σε θέματα εκπαίδευσης, απασχόλησης, εταιρειών, εκδηλώσεων, δημοσιεύσεων, ειδήσεων, σχετικών διευθύνσεων

 • http://www.hoflink.com/%7Ehouse/Microbio.html
  Προσωπική ιστοσελίδα διακεκριμένου εκπαιδευτικού στην οποία περιέχεται μεγάλος αριθμός διευθύνσεων που καλύπτουν όλα σχεδόν τα θέματα που σχετίζονται με μικροοργανισμούς

 

Χρήσιμες ελληνικές ιστοσελίδες

 • http://www.eie.gr
  Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών National Hellenic Research Foundation

 • http://www.spin.gr/ Spin.gr
  Ελληνικό διαδίκτυο σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας

 • http://www.ekt.gr/
  Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης- National Documentation Centre

 

Ιστοσελίδες σχετιζόμενες με τις ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου